STEP LIFE: RESTART

STL02 สิ่งที่น่ารู้ไว้ก่อนออกไปวิ่ง (Week 1 - 30 min Walk)

August 27, 2018

STEP LIFE: Running Guide For Your First 10K พอดแคสต์ที่จะส่งคุณไปวิ่ง 10 กิโลเมตรแรกได้อย่างมั่นใจ ภายใน 10 สัปดาห์

ต๊ะ-พิภู รับหน้าที่เป็นรันนิ่งบัดดี้ และพี่ป๊อก-อิทธิพล รับหน้าที่เป็นโค้ชของโปรแกรม

เอพิโสดที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 กับการเดินอีก 30 นาที พร้อมฟังที่สิ่งน่ารู้ก่อนวิ่งและจะทำให้การวิ่งสนุกขึ้น

Play this podcast on Podbean App